Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2012

delusionss
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.
— Wisława Szymborska, Kot w pustym mieszkaniu
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viareycio reycio
delusionss
Kocham cię każdą swoją żyłą, każdym
swoim włosem, obojgiem uszu i oczu, dziurkami nosa, skoliozą, paranoją, próchnicą,
mózgiem, stopami, jesteś dla mnie wszystkim, klejnocie, góro cukru, kocham cię...
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromkatre katre viareycio reycio
delusionss
W obliczu prawdziwej miłości nie wolno się poddać. Nawet kiedy jej obiekt Cię o to błaga.
— Gossip Girl
delusionss
nie krzycz już na mnie tą głęboką ciszą.
delusionss
"...najgorszy, najbardziej nieodwracalny błąd jest sto razy lepszy niż niepodjęcie próby."
— Meredith Grey - "Chirurdzy"
Reposted fromharmony harmony viareycio reycio
delusionss
Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło,
wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna. 
— Jan Twardowski
Reposted fromreycio reycio
delusionss

Kocha się nie za co­kol­wiek, ale po­mimo wszys­tko kocha się za nic. 

— Jan Twardowski
Reposted fromreycio reycio
delusionss

Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił. 

— Jan Twardowski
Reposted fromreycio reycio
delusionss
Przerosło mnie
serce
cały jestem wewnątrz
— r.wojaczek - ja;kafka
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie viareycio reycio
delusionss
i chcę Cię z każdą wadą, z każdym skaleczeniem, z każdą blizną i niedoskonałością. chcę Cię teraz. chcę Cię, jak będziesz stara z wielkim brzuchem i wadą słuchu. chcę Cię między każdym papierosem. chcę Cię w łóżku, chce Cię w kuchni. chcę Cię, gdy chodzimy na zakupy. chcę Cię jako moją poduszkę, chce Cię jako moje życie.. 
Reposted frommefir mefir viareycio reycio
delusionss
I niech sobie będą wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie będę głupi.
— Edward Stachura: "Siekierezada"
Reposted frompiksele piksele viareycio reycio
delusionss
Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy
— A. Mickiewicz
Reposted fromtereseek tereseek viareycio reycio
delusionss
3200 e677 500
Reposted fromeast east viareycio reycio
delusionss
7843 3a04 500
dokładnie tak!
Reposted fromekstaza ekstaza viareycio reycio
delusionss
słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiąc chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— Najświętsze słowa naszego życia- M.Hłasko
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viareycio reycio
delusionss

Spać. Palić. Rzygać. Powtórzyć.
Rzygać. Ćpać. Palić. Spać. Powtórzyć.
Palić. Rzygać. Spać. Ćpać. Powtórzyć.
Ćpać. Spać. Rzygać. Palić.
Rzygać, patrzeć jak w dół spływają resztki nadziei, pragnień, wspomnień.

.
Zapomnieć kim jesteś.


— Voilà! Wygląda na to, że po wielu latach, odnalazłem w końcu w moim życiu tak długo poszukiwaną rutynę. Zacząłem żyć według schematu. Szkoda, że odrobinę inaczej ją sobie wyobrażałem...
Reposted fromreycio reycio
delusionss
Wszystko jest nieprzyjemnie ciepłe.

Ty jeszcze nie wiesz? To na ciebie patrzę,
kiedy zasypiam. I przez ciebie przecież
papierosami dziury wypalam w pościeli
tuż przed snem. Nie wiesz, nie chcesz
— mistrz Świetlicki
Reposted frommaliwa maliwa viareycio reycio
delusionss

Tulić. Mi. Się. Ciebie. Chce.

Reposted fromreycio reycio
delusionss
prawda jest taka że wszyscy Cię krzywdzą. musisz tylko nauczyć się odróżniać tych, dla których warto cierpieć.
Reposted fromhope96 hope96 viareycio reycio
delusionss
Najgorsze jest zobaczyć obojętność w oczach, które kochasz.
Reposted frommylifee mylifee viareycio reycio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl